İSLAM EVLENME HUKUKUNDA BAZI MUBHİSELİ MESELELER


NİYAZOV A.

BAKI DÖVLET UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT FAKULTESİ ELMİ MECMUESİ, no.10, ss.252-268, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: BAKI DÖVLET UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT FAKULTESİ ELMİ MECMUESİ
  • Sayfa Sayıları: ss.252-268