Medya Stratejileri ve Medya Planlama


YALIN B.

Reklamcılığa Giriş, Atalay D. , Editör, Atatürk Üniversitesi Aöf, Erzurum, ss.1-2, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Atatürk Üniversitesi Aöf
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2
  • Editörler: Atalay D. , Editör

Özet

Ormanda öten kuşu kimse duymazsa o kuş ötmemiş sayılır”(Mardin, 1994:1).

Yuvarlatılmış Dikdörtgen:  
Reklamların yer alacağı medyaların ya da araçların seçimi mesajın hedeflenen kitleye ulaşması ve etkiliğinin sağlanmasını belirlediğinden son derece önemlidir. 

Her iletişim etkinliğinde olduğu gibi reklam etkinliğinde de verilmek istenen mesajın hedef kitleye etkili ve yeterli bir şekilde ulaştırılması son derece önemlidir. Medya planlaması tam da bu noktada mesajın etkililiği ve yeterliliğini sağlamak için var olan mecraları zamanlama ve bütçe açısından değerlendirerek en uygun programın oluşturulmasıdır. Gündelik hayatta pek çok mesajın arasından sıyrılarak akılda yer etmek ya da belirlenen hedefler doğrultusunda mal ya da hizmeti satın almaya ikna edebilmek hiç kuşkusuz son derece güçtür. Her geçen gün artan rekabet, hız, küresel ya da yerel farklılıklar söz konusu hedefleri gerçekleştirmeyi daha da güçleştirmektedir. Reklam veren firmalar en uygun bütçe ile mal ha da hizmetlerinin satışını arttırmayı, kurumlarının adını duyurmayı, rakiplerinden çok daha iyi bir konuma sahip olmayı hedeflerken bu hedefi gerçekleştirecek reklama gereksinim duyarlar. Bu noktada asıl sorun ve zorluk ise mal ya da hizmet için belirlenen mesajın doğru yer, doğru zaman ve doğru sıklıklarla hedeflediği kitleye ulaşmasıdır. Hedeflenen kitleye ulaşmayan mesaj tüm çabaların boşa gitmesi demektir. Dolayısı ile medya stratejilerini belirlemek ve medya planı hazırlamak son derece güç ve önemli bir süreçtir.