Minivida ile istenmeden meydana gelen kök hasarına bağlı olarak gelişen periradikuler lezyonun endodontik tedavisi: Bir olgu sunumu


ER K., BAYRAM M., TAŞDEMİR T.

Türk Ortodonti Derneği Kongresi 12. Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye