3402 Nolu Güvence Hizmetleri Standardı ve Bağımsız Denetçilerin Bu Standarda Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi


ATABAY E., DİNÇ E.

Süleyman Demirel Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.113-121, 2017 (Peer-Reviewed Journal)