Emeklilik Yatırım Fonlarının Karakteristik Özellikleri ve Performansı: Türkiye Örneği


DAĞLI H., KARAKAYA A., BULUT E.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.14, pp.177-199, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier