Muhasebe Bilgi Sistemi Ve Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişki’ye Yönelik Bir Araştırma


DİNÇ E., Karakaya A.

Selçuk Üniversitesi,Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.21-50, 2014 (SCI-Expanded)