Hemoptizi yönetiminde endovasküler tedavi: Tek merkez deneyimi ve erken dönem sonuçları


Creative Commons License

Oğuz Ş.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.17-22, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17343/sdutfd.542696
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-22
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Objective Endovascular treatment for bleeding control in hemoptysis was first performed and described in the 1970s. Bronchial artery embolization is today performed for all degrees of hemoptysis in benign and malignant pathologies. Case series for evaluating patient demographics, angiographic findings, technical success of treatment, and early clinical success are presented in this study.

Material and Methods Patients with hemoptysis undergoing angiographic evaluation in our Interventional Radiology Unit in 2007-2018 were included in the study. Patients’ demographics, angiographic findings, technical success of treatment, and early clinical success were evaluated.

Results Endovascular embolization was performed on 37 patients with angiographic pathologic signs from 47 patients with hemoptysis, and 91.8% technical success was achieved (n=34). Early stage clinical success, during hospital stay or the first month, was achieved in 31 (91%) patients. The principal angiographic abnormality was parenchymal staining, and the first choice embolizing agent was polyvinyl alcohol (PVA). No complications related to the procedure were observed.

Conclusions

The results suggest that endovascular treatment in patients with hemoptysis is a safe and an effective approach that supports the current literature.

Amaç Hemoptizide kanama kontrolü için endovasküler tedavi ilk kez 1970’lerde tarif edildi ve yapıldı. Günümüzde,  benign ve malign patolojilerde her derecedeki hemoptizi için bronşiyal arter embolizasyonu yapılmaktadır. 

Endovasküler tedavi gerçekleştirilen hemoptizi hastalarında, hasta demografisi, anjiyografik bulgular, tedavinin teknik başarısı ve erken dönem klinik başarı değerlendirmesi için bu olgu serisi sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem 2007-2018 yılları arasında, Girişimsel Radyoloji Ünitemizde, embolizasyon amacıyla anjiografi yapılan  hemoptizi hastaları çalışmaya dahil edildi. Hasta demografisi, anjiyografik bulgular, tedavinin teknik başarısı ve erken dönem klinik başarısı değerlendirildi.

Bulgular Hemoptizisi olan 47 hastadan, anjiyografik bulguları olan 37 hastada, endovasküler embolizasyon gerçek-leştirildi ve %91,8 teknik başarı elde edildi (n=34). Erken dönem klinik başarı, hastanede kalma süresi veya  ilk bir aylık süre için, 31 hastada (%91) elde edildi. Başlıca anjiyografik anormallik, parankimal boyanma ve ilk tercih edilen embolizan ajan polivinil alkol (PVA) idi. İşlemle ilgili herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç Sonuçlar, hemoptizi hastalarında endovasküler tedavinin güncel literatürü destekleyen güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.