ATOPİK DERMATİT VE İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN STAT 3 EKSİKLİĞİ OLGUSU


Kendirci N., Yakıcı N., Kot H., Türkyılmaz A., Orhan F.

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 30 October - 02 November 2021, pp.124

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.124
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Atopik dermatit, çocukluk çağının kaşıntılı, nüks ve remisyonlarla seyreden en sık kronik inflamatuvar

deri hastalığıdır. Patogenezinde, genetik yatkınlık sonucunda meydana gelen bozulmuş cilt bariyeri, immün

yanıttaki bozukluklar, alerjenler ve mikrobiyolojik etkenler rol oynar.

Olgu: 7.5 aylık erkek hasta yenidoğan döneminden itibaren devam eden, cilt bakımı ve topikal steroid kullanımına

rağmen gerilemeyen, yüz, gövde ve kollarında yaygın, yer yer sarı renkte veziküler lezyonlarında

eşlik ettiği döküntü nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın 26 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden

36 hafta, 3200 gram doğduğu, 15 gün solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde yattığı,

bir kez bronşiolit geçirdiği, dört kez de oral moniliazis nedeniyle tedavi aldığı, dış merkeze bu şikayetlerle

başvurduğunda inek sütü protein alerjisi düşünülerek amino asit bazlı mama başlandığı öğrenildi.

Hastanın fizik muayenesinde kilosu 9.6 kg (75-90 persentil), boyu 72.5 cm ( 75-90 persentil) ve baş çevresi

48 cm (>97 persentil) idi. Belirgin bir alnı ve derin yerleşimli gözleri mevcuttu. Deri prik testinde inek sütü

proteini duyarlılığı saptandı. Olgunun laboratuvar sonuçları tablo 1’de verilmiştir.

Hastanın diyetine uyması, uygun topikal steroid ve cilt bakımına rağmen devam eden egzeması olması ve

mevcut fizik muayene ve tetkik sonuçları ile Hiper immünglobulin E Sendromu olabileceği düşünüldü ve

sanger analizinde STAT3 geninde literatürde öncesinde patojenik olduğu bildirilen c.1909G>A mutasyonu

saptandı.

Sonuçlar: STAT3 eksikliği, artmış immünglobulin E düzeyi, eozinofili, egzema, tekrarlayan cilt ve akciğer

enfeksiyonları ve birçok bağ doku, iskelet ve vasküler anomaliler ile karakterize olan bir primer immün

yetmezliktir. Ağır ve tedaviye yanıtsız atopik dermatit olgularında immün yetmezlik şüphesi akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : atopik dermatit, hiper immünglobulin E sendromu, immün yetmezlik, inek sütü protein

alerjisi