İntrakranial kanaması olan preterm infantların motor gelişimi: 1 yıllık takip (pilot çalışma)


Yıldız A., Erol E., Yıldız R., Apaydın U. , Keleş M. N. , Gücüyener K., ...More

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018, pp.3-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-4

Abstract

AMAÇ: İntrakranial kanama (İKK), preterm bebeklerde morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, İKK öyküsü olan preterm bebeklerin kaba motor gelişimlerini 1 yıl boyunca takip etmektir. YÖNTEM: Çalışmaya düzeltilmiş yaşı 18 aydan küçük olan toplam 26 çocuk dahil edildi. Çalışma grubuna Evre 1 ve 2 kanaması olan 11 çocuk, kontrol grubuna ise 15 sağlıklı çocuk dahil edildi. Çalışma grubundaki çocuklara nörogelişimsel tedavi ilkelerine göre aile merkezli fizyoterapi müdahaleleri uygulandı ve tüm aileler bu programa göre eğitildi. Çocukların motor gelişimlerini değerlendirmek için Alberta Infant Motor Scale (AIMS) kullanıldı. İKK öyküsü olan çocuklar düzeltilmiş 3, 6 ve 12. aylarda, sağlıklı çocuklar ise düzeltilmiş 12. ayda değerlendirildi. BULGULAR: İKK öyküsü olan çocuklar, 12. ay değerlendirmelerinde sağlıklı çocuklara göre anlamlı derecede düşük puan aldı (p < 0.001). Düzeltilmiş 3-12 ay arasında AIMS skorları anlamlı derecede artış gösterdi (p < 0.05). SONUÇ: Nörogelişimsel tedavi yöntemleri ile aile merkezli fizyoterapi, İKK öyküsü olan bebeklerde motor performansı iyileştirmek için yaşamın ilk yılında faydalı olabilir. Bu risk grubundaki bebeklerin sistematik olarak uzun süreli izlenmesi gerekmektedir.