Methods for improvement of abrasive waterjet cutting performance ASINDIRICI SUJETI KESME PERFORMANSININ IYILESTIRILMESINE YÖNELIK GELISTIRILEN YÖNTEMLER


Karakurt İ., Aydın G., Yıldırım F., Kaya S.

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1340-1345 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume:
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1340-1345
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Aşındırıcı sujeti (ASJ), yüksek basınçlı su ve aşındırıcı kullanılarak çeşitli malzemelerin kesilebilmesinde/işlenilmesinde kullanılan bir teknolojidir. Endüstrinin farklı alanlarında başarıyla kullanılan bu teknoloji, doğal taşların kesilmesinde/işlenilmesinde de ön plana çıkan alternatif teknolojiler arasındadır. ASJ teknolojisinin kesme/işleme süreçlerinin açıklanmasına/anlaşılmasına yönelik literatürde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Buna rağmen, kesme/işleme sonrası elde edilen malzeme yüzey kalitesi henüz istenilen seviyeye ulaştırılamamıştır. Bu da, teknolojinin ilgili alanlarda yaygın kullanımını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Son yıllarda geliştirilen jetin kesme düzlemine farklı açılardan iletilmesi, çoklu kesme yapılması ve kontrollü nozul (meme) salınımı/titreşimi gibi performans iyileştirme teknikleri, ASJ teknolojisi ile kesme/işleme süreçlerinin daha ileri bir seviyeye ulaştırılmasına imkân sağlamıştır. Bu teknikler ile kesme işlemine ek bir maliyet olmaksızın başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu bildiride, ilgili teknikler detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Ayrıca, bu iyileştirme tekniklerine yönelik literatürde yapılan çalışma örnekleri de sunulmuştur. Çalışma sonuçları, ilgili tekniklerin çeşitli sektörlerde başarı ile uygulanabildiğini ve doğal taşların kesilmesi/işlenmesi süreçlerinde de uygulanabileceğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Aşındırıcı sujeti, doğaltaş kesme, iyileştirme yöntemi, kesme performansı


ABSTRACT
Abrasive waterjet (AWJ) is a technology used for cutting/processing various materials using high pressure water and abrasive. This technology, which has been used successfully in different areas of industry, is among the alternative technologies that are also in the foreground for the cutting/processing of natural stones. A large number of studies have been conducted in the literature to explain/understand the cutting/processing processes of AWJ so far. However, the surface quality of the material obtained after cutting/machining has not yet reached the desired level. This significantly limits the widespread use of technology in relevant areas. Developed in recent years, some performance improvement techniques such as forward angling the jet to the cutting plane, multiple cutting and controlled nozzle oscillation have enabled AWJ technology to deliver cutting/machining processes to a
further level. With these techniques, it is possible to achieve successful results without additional cost of cutting. In this paper, the related techniques are described in detail. Additionally, some results of the studies carried out by these improvement techniques in the literature are presented. The results of the study have shown that the related techniques can be applied successfully in various sectors and can be applied in the cutting/processing of natural stones.
Keywords: Abrasive waterjet, natural stone cutting, improvement method, cutting performance