Koroner Arter Hastalarında Tanrı Algısının Psikososyal Uyum Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÇAKMAK S., NURAL N.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier