Koroner Arter Hastalarında Tanrı Algısının Psikososyal Uyum Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Çakmak S., Nural N.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , vol.38, no.2, pp.35-43, 2022 (Peer-Reviewed Journal)