Türkiye'deki Kamu Kurumlarında Kurulabilecek Denetim Komitelerinin Kamu İç Denetim Elemanlarının Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi


GEREKAN B. , PEHLİVAN A.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.11, sa.1, ss.123-148, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.123-148

Özet

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki kamu kurumlarında kurulabilecek denetim komitelerini 5018 sayılı yasa ile kamu kurumlarına atanan kamu iç denetçilerinin bakış açılarıyla değerlendirmektir. Bu amaçla hazırlanan anket soruları ülkemizin çeşitli kamu kurumlarında görev yapan kamu iç denetçilerine uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; kamu kurumlarında kurulabilecek denetim komitelerinin en önemli kurulma nedeni olarak finansal raporların etkili bir biçimde incelenmesini sağlaması görülmektedir. Ancak ülkemizde kurum kültürünün denetim komitesi için uygun olmaması bu komitelerin en önemli kurulmama nedeni olarak görülmektedir. Ayrıca iç denetçiler, denetim komitelerinin kamu kurumlarına sağlayacağı en önemli avantajı finansal tablolara olan güveni arttırması olarak görmektedirler. Ancak düşük bir katılım oranıyla da olsa denetim komitelerinin kamu kurumlarında etkin faaliyette bulunamayacaklarını da bir dezavantaj olarak düşünmektedirler.

The aim of this study is to evaluate audit committees which will be established in Turkish public sector under the law coded 5018 in terms of the views of public internal auditors who appointed public institutions. A questionnaire prepared for this purpose was sent to public internal auditors working in different public institutions. According to the results of study, the best reason for establishing audit committees in public institutions is to facilitate effective examination of external fi nancial reports. However, the best reason for not establishing audit committees is corporate culture which is not ready for an audit committee. Therefore, internal auditors think that the best advantage of audit committees in public institutions is to increase the reliability of fi nancial statements. That the audit committees may not be effective activity is considered by the low rate of the respondents as a signifi cant disadvantage of these committees.