Toplumsal Zihniyet Olgusu ve İktisadi Gelişme ile İlgisi


ALPTEKİN M. Y.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.32, pp.91-123, 2005 (ESCI)