Toplam Risk Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BIST (Borsa İstanbul)'da Bir Uygulama


Faedfar S., Aktaş Z., Alı S. H., Kurtaran A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.32, pp.1-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)