Harmonik Yükleme Altında Manyeto-reolojik Elastomerlerin Kesme Davranışının Belirlenmesi


MAZLUM U., GÜMRÜK R.

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 Ekim 2017