Kağıt Sektöründe Yer Alan Firmaların Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinlik Ölçümü


AKYÜZ K. C. , YILDIRIM İ., YASİN B.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)