6-17 Yaş Tip 1 Diyabetli Hastaların Fiziksel ve Sportif Aktivitelere Katılımlarının Bir Takım Değişkenler Açısından İncelenmesi


CİVİL T., GÜNDÜZ N., ERSÖZ G., Koz M., Emeksiz H. C. , Çavuşoğlu F., ...More

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.139-150, 2019 (Peer-Reviewed Journal)