6-17 Yaş Tip 1 Diyabetli Hastaların Fiziksel ve Sportif Aktivitelere Katılımlarının Bir Takım Değişkenler Açısından İncelenmesi


CİVİL T., GÜNDÜZ N., ERSÖZ G., Koz M., Emeksiz H. C., Çavuşoğlu F., ...More

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.139-150, 2019 (Peer-Reviewed Journal)