Uzaktan Algılanmış Görüntülerin SURF Özellik Verileri ve RANSAC Algoritması İle Otomatik Çakıştırılması


DİHKAN M.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, pp.425-432, 2019 (Peer-Reviewed Journal)