Kimyasal Tanker Gemilerinde Emniyet Ekipmanlarını Kullanan Personelin Yeterliği


Yazır D., Yay S.

Journal of advanced research in natural and applied sciences (Online), vol.8, no.3, pp.472-484, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünyanın %71'i denizlerle kaplıdır. Denizcilik, sunduğu ekonomik maliyetler nedeniyle uluslararası ticari taşımacılıkta en çok tercih edilen sektördür. Enerji, tıbbi ekipman, ilaç, gıda ve benzeri hammadde ve ürünlerin nakliyesi çoğunlukla deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu çalışmada; Denizcilerin bilgi birikimleri ile çalışma performansları ve gemiye uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla alanında uzman kişiler tarafından bir anket formu oluşturularak 740 kişiye gönderilmiş ve 63 anket yanıtlanmıştır. Çalışmada SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Başlıca bulgular şunlardır; Denizcilerin eğitim düzeylerinin çalışma performanslarını etkilediği gözlemlenmiştir. Acil durumlara hazırlık role talimlerinde personel ve görevlilerin performans not ortalamalarının yüksek olduğu görülmüştür. İlgili kursları başarıyla tamamlamış ve ilk kez gemide çalışan bir denizcinin bilgisinin, performansını etkilediği sonucu elde edilmiştir. Uyum sürecinin yabancı bir denizcinin performansını etkilediği görülmüştür. Denizcilik eğitimlerinin denizcilerin çalışma performansını ve ilgili acil durumlarda sorumluluk duygularını arttırdığı görülmüştür. İstatistiksel analizlerle tespit edilen durumlar için gerekli öneriler ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Role talimi gibi hayati önem taşıyan eğitimlerin etkisi belirlenmiş ve eğitimlerin ciddiyetinin korunması önerilmektedir. İlk kez gemide görev alacak olan personellerin ve yabancı uyruklu personellerin bilgi ve adaptasyonlarını arttıracak etkinliklere önem verilmesi gerektiği önerilmektedir.