Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası


TULUK Ö. İ.

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.485-556, 2009 (Peer-Reviewed Journal)