Expectations and Household Expenditure: Case of Turkey


İPEK E., AKYAZI H.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.5, pp.27-39, 2017 (Peer-Reviewed Journal)