A Theoretical Approach about Cyber Space and Security Policy


Creative Commons License

Güntay V.

Cyberpolitik Journal, vol.2, no.4, pp.9-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Cyberpolitik Journal
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.9-22
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The interest about the cyber security and cyber space is increasing day by day and developing power concept is discussed with its own integrity in cyber area at international relations discipline. After the end of Cold War with its bipolar system, borders were removed in minds and multiple security concept shaped with its more dynamic qualities. While it is not possible to make sentence about the concept of security, it is challenging to evaluate cyber security concept in offensive-defensive strategy or establish a policy. The dimension of the security dilemma is affected excessively by technological developments and cyberpolitics become more complicated in global risk society. The diversity of approach strengthens the states but it carries the security perception to utopic dimensions in the common peace concept. In this study, international relations discipline has been examined with its different aspect in which cyber security added a new dimension as a perception. Also it is very problematic issue to construct an approach, the concept of the study is to try an essay about cyber security and international relations. 

Siber güvenliğe ve siber uzaya olan ilgi her geçen gün artarken uluslararası ilişkiler gibi alanlarda güç kavramının katettiği yol siber alanda kendi bütünlüğüyle tartışılmaktadır. İki kutuplu yapıya dayanan Soğuk Savaş’ın bitişi, en azından zihinlerdeki sınırları kaldırırken çok yönlü ve daha dinamik bir güvenlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Güvenliğin bile tanımı üzerinde kesin bir cümle kurulamazken siber güvenlik gibi bir kavramın saldırı-savunma stratejisi içinde değerlendirilmesi ya da politikalar oluşturulabilmesi oldukça düşündürücüdür. Güvenlik ikileminin beslendiği boyut teknolojik alandan ve gelişmelerden daha keskin şekilde etkilenmektedir ve küresel risk toplumunda siber politikalar artık daha karmaşık bir hal almıştır. Yaklaşımın çeşitliliği siber politikalar oluşturmada devletlerin elini güçlendirmektedir fakat güvenlik algısını da ortak bir barış kavramı içerisinde ütopik boyutlara taşımaktadır. Bu çalışmada siber güvenliğin algısal olarak yeni bir boyut kattığı uluslararası ilişkiler disiplini farklı bir yönüyle irdelenmiştir. Yaklaşım oluşturmak oldukça zor bir husus olsa da çalışmanın kurgusu siber güvenlik ve uluslararası ilişkilere dair bir deneme niteliği taşımaktadır.