Hipoksikiskemik ensefalopatiliyenidoğanlarda erken dönem beyin hasarının belirlenmesinde nöron spesifik enolaz protein S 100 ve kreatin kinazın rolü


ASLAN Y.

T Klin Pediatri, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : T Klin Pediatri