Use of light and colour in landscape architecture: A case study from Erzurum


Turgut H.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.79-82, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-82
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract


ÖZET: Yaşama mekanlarında onemli yer tutan ve kentsel kimligi etkjJey~,n ışık ve renk konusu uygulamada yeterince dikkate almmamaktadır. Bu çalışma ile ço&u zaman goz ardı edilen; tasarımda çok önemli degerler taşıyan ışık ve rengin; dış dünya ile var olan insanın hayatındaki küçümsenemez yeri vurgulanması  amaçlanmıştır. Işık konusu ele alınarak do~al ışı~n tasarımda yeri ve dış mekan aydılatmasında tasarım ilkeleri incelenmiştir. Rengin tanunı, renk ıeariler!, rengin insan ve toplum psikolojisindeki yeri ve kentseJ tasarımda renk olgusu da incelenmiştir.Erzurum Kenti-OOnatıelemanları ve yapı yUzeyler! renkleri yönunden irdelenmiştir. Yine anket sonuçlarınagöre aydınlatma yönünden kentin oldukça yetersiz oldu&u saptanınıştır. Anket çalışmalan ve gözlemler sonucunda ışık ve renk olgusunun Erzurum Kentl'ndeki yeri ve durumu ortaya komüarak, modem kent imajının oluşması için alternatif çözüm m önerileri sunulmuştur.