The Impact of Name Changes on the Urban Memory: A Case Study on Ankara


Turan S., Yalçıner Ercoşkun Ö.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.55-68, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Urban identity is created from unique values of cities which provides interaction between city and citizens, increase life experience, memories on urban fragments, recalls the space with specific symbols and thus enables creating urban memory. Cities consist of texts about the potency of the era, ideologies and their historical, cultural and social values. Naming provides urban reading. In order to form urban memory, beside the physical space, the impact of memories on space increase the importance of street and square names, thus improving the concept of urban toponomy. Today, studies on naming gain different meanings onto their traditional function, and naming squares come into use in order to create different perceptions. The aim of this study is to search the impact of name changes on the urban memory according to survey results in 15th of July Kızılay National Will Square, Anadolu Square, Train Station Square in Ankara. The study presents the extent of interventions and the conditions leave marks on the urban memory.

Kentsel kimlik, kentlerin kendilerine özgün değerlerinden oluştuğu için, kentlinin kent ile farklı etkileşimlerle bulunup yaşanmışlıkları arttırmasına, kent parçasını anılar üzerinden hatırlayarak, mekânı belli sembollerle anımsamasına ve bu sayede kentsel belleğin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Şehirler dönemin iktidarına, ideolojilerine ve tarihi, kültürel ve sosyal değerlerine yönelik metinlerden oluşur. Adlandırma şehirsel metinlerin okunmasını sağlamaktadır. Kentsel belleğin oluşması için fiziksel mekânın yanı sıra sosyal açıdan mekân üzerindeki anıların etkili olması sokak, cadde ve meydan isimlendirmelerinin önemini arttırmış, bu şehirsel toponimi kavramının gelişmesini sağlamıştır. Günümüzde isimlendirme çalışmaları geleneksel işlevine ek olarak farklı anlamlar kazanmış, meydan isimlendirmesi farklı algılar yaratmak amacıyla kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışma Ankara’daki Kızılay Meydanı, Anadolu Meydanı ve Tren Garı Meydanı’nda yapılan anket çalışmaları üzerinden, meydana gelen isim değişikliklerinin kent belleğine etkisini araştırıp, bellek mekânlarına yapılan müdahalelerin kentli tarafından ne ölçüde bilindiğini ve bu müdahalelerin kentli tarafından ne derecede benimsendiğini saptamayı amaçlanmakta, değişikliğin hangi etkenlere bağlı ve hangi şartlarda kent belleğinde yer edebileceğini ortaya koymaktadır.