Pareto Müdahaleli yarı-Markov Süreçleri için Asimptotik Sonuçlar


KESEMEN T., Aliyev R., ÜNVER İ.

7. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,28-30 Haziran, Ankara, vol.1, no.2, pp.95-100, 2010 (Peer-Reviewed Journal)