Kızıl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme


Creative Commons License

AYHAN E., Erden Akar Ö.

HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, no.93, pp.38-43, 2005 (Peer-Reviewed Journal)