Uluslararası İlişkilerde Devletlerin Değişen Güven(Siz)lik Algısı: Yeni BirMücadele Alanı Olarak Siber Savaşlar ve Siber Caydırıcılık


Creative Commons License

Güntay V.

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı "Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları", Bursa, Turkey, 20 - 23 October 2015, pp.394-404

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.394-404
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Conflict fact and power struggle in the nature of international relations have revealed  a new conflict area and a kind of war. Cyber attacks which have become a deterrence mechanism in possession of states at cyber security area and cyber terrorism that occupying the agenda will have a wide coverage of states’ agenda in a long term. In the manner of cyber, decisions at political level and these advantages in possession of states  as an information or responses will form the diplomatic relations with increasing deterrence between the states. When it is thought that these kind of communication and negotiations, alliances between states are carried out secretly with legal or illegal person and institutions, power concept is also forming a relationship based on self-interest in this dimension. In this study, the factors which are effecting the decisions of states as an important actor in cyber security will be determined and also will be revealed some solutions about developing states’ policies.

Uluslararası ilişkilerin doğasındaki çatışma olgusu ve güç mücadelesi yeni bir çatışma alanını ve savaş türünü de beraberinde getirmiştir. Siber güvenlik alanında tüm uluslararası aktörlerin elinde artık bir caydırma mekanizması haline gelen siber saldırılar ve uluslararası gündemi meşgul eden siber terörizm ve savaşlar uzun vadede tüm devletlerin gündeminde geniş yer tutacaktır. Siber anlamda, politik düzeydeki kararlar ve bunların devletlerin elinde enformasyon olarak avantaj sağlaması ya da müdahaleler devletlerin birbirleri üzerindeki caydırıcılığını da arttırarak diplomatik ilişkileri de çeşitlendirecektir. Bu türden iletişimin ve devletler arasındaki görüşmelerin, ittifakların gizli olarak, yasal ve yasal olmayan kişi ve kurumlarla bir çok devlet tarafından yürütüldüğü düşünülürse; güç kavramı çıkar ilişkilerini bu boyutta da şekillendirmektedir. Bu çalışma kapsamında siber güvenliğin önemli aktörlerinden olan devletlerin kararlarını etkileyen faktörlerin tespiti yapılacak ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin ne tür politikalar izleyebileceklerine dair çözüm önerileri ortaya konulacaktır.