The effect of autoclave polymerization method on the flexural strength of denture base resins


DURKAN R., BAĞIŞ B., ALTINTAŞ S. H. , AYDOĞAN AYAZ E. , GÜRBÜZ A., USANMAZ A.

TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ 16. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 28 - 30 Ekim 2007