Türkiye'de 2000-2020 Yılları Arasında Hemşirelik Alanında Afet Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi


Yorulmaz D. S., Karadeniz H.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.851-857, 2021 (Peer-Reviewed Journal)