Ormanların Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanmasında Karar Destek Sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği


Keles S., BAŞKENT E. Z., KARAHALİL U., Günlü A.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.131-141, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-141
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This paper firstly dealt with the decision suport systems used in forest management planing in the
world in brief. Then, ETÇAP decision suport system developed for Turkish forest management planing system
implemented in a case study, Gürgendağ Forest Planing Unit. To achieve this study, thre forest management
planing scenarios using clasical planing, simulation and optimization aproaches acording to maximum timber
production, area control method and clasical method were developed and solved. The results showed that
ETÇAPSimülasyon and ETÇAPOptimizasyon models provided 42-61% and 63-101% more timber production than
ETÇAPKlasik did, respectively. It is also concluded that decision suport systems acommodates decision suport
techniques and information technologies and provides various oportunites in preparing forest management plans
while enabling the proces to be faster, sound and timely using relatively les amount of time and labor. This DS wil
also be used in the implementation of contemporary forest management planing proces, scientific studies and forestry
education.
Bu makalede, öncelikle orman amenajman planlarının yapımına hizmet edecek bir KDS’nin önemi
vurgulanarak, dünya ormancılğında kulanılmış veya kulanılmakta olan önemli KDS’lerinden bahsedilecektir. Son
olarak, Türkiye orman amenajman planlamasına yönelik olarak geliştirilmiş ETÇAP KDS’nin Gürgendağ Orman
Planlama Biriminde uygulama sonuçları değerlendirilecektir. Bu amaçla, planlama biriminde 120 yılık bir planlama
yörüngesi için, klasik planlama, simülasyon ve doğrusal programlama olmak üzere üç planlama tekniğine göre,
maksimum odun üretimi, alan kontrol metodu ve klasik plan olmak üzere üç farklı planlama senaryosu tasarlanmış ve
çözülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; Gürgendağ planlama biriminden geleneksel planlama yaklaşımına göre
ETÇAPKlasik yazılmı ile elde edilen periyodik ve planlama yörüngesi sonundaki toplam etalar kıyaslandığı zaman,
ETÇAPSimülasyon modelinin %42–61, ETÇAPOptimizasyon modelinin ise %63–101 oranlarında bir iyileşme
sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak, karar verme teknikleri ve bilgi teknolojilerini aynı anda kulanan KDS’leri, orman
amenajman planlarının daha az zaman ve emek kaybıyla birlikte daha hızlı, güvenilr ve güncel şekilde düzenlenmesi
fırsatlarını içermek, ormancılk eğitmi ve araştırmalarına hizmet etmek gibi önemli katkılar sunmaktadır.