From Suspicion to Treatment: Challenges in Autism Spectrum Disorder From The Perspective of Families


Creative Commons License

Turan B., Esin İ. S., Abanoz E., Dursun O. B.

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, no.15, pp.35-49, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.46218/tshd.718067
  • Journal Name: Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-49
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan çocukların ebeveynlerinin günlük yaşamlarında ve sosyal alanlarda karşılaştıkları sorunları ortaya koymayı amaçlamaktayız. Çalışmaya, DSM-5'e göre OSB tanısı konulan, çocuk psikiyatri kliniğinde takip edilen ve çalışmaya katılım için yazılı onam veren 109 ebeveyn dâhil edilmiştir. Konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taramasından sonra çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen anket; OSB hakkındaki bilgi düzeyleri, tanı ve tedavi sürecinde karşılaştıkları güçlükleri değerlendirmeye yönelik 83 soruyu kapsamaktadır. Katılımcıların % 56'sı OSB'yi daha önce hiç duymadığını, %61'inin OSB'de zekâ düzeyinin değişebileceğini bilmediğini ve % 74'ünün OSB'yi sadece çocuklarda görülen bir bozukluk olarak düşündüğünü belirtmiştir. Katılımcıların % 52'si 0-2 yaş arası çocuklarının gelişimini düzenli bir sağlık merkezinde izlendiğini, % 88'i çocuklarının gelişimi konusunda kaygılanan ilk kişilerin kendileri ve geniş aileleri olduğunu ve % 52,3'ü çocuklarının gelişimiyle ilgili kaygılarının 1-2 yaşlarında olduğunu bildirmiştir. Otizmli çocukları sosyal yaşama dâhil etmeyi engelleyen faktörler arasında sayılan OSB farkındalığı, yoğun olarak çalışılan alanlardan birisidir. Ancak, özellikle ruh sağlığı uzmanları tarafından topluma, sağlık çalışanlarına ve otizm tanısı konulan çocukların ebeveynlerine farkındalık eğitimi verilmesi oldukça önemlidir.