Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi


ODACI H. , KALKAN M., Balcı S., Yılmaz M.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.2, no.20, ss.49-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.49-58

Özet

Bu çalışmada sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin denetim odağı düzeylerine etkisi incelenmiştir.

Çalışma 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Samsun ili merkezindeki Kalkanca İlköğretim Okulu'nda okuyan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden 16 kişilik deney grubu ve 16 kişilik kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın deseni kontrollü ön-test, son-test modele dayalı deneysel bir çalışmadır.

Öğrencilerin denetim odağı düzeyleri Korkut (1986) tarafından uyarlanan Denetim Odağı Ölçeği ile ölçülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi kullanılmıştır.

Genel olarak sonuçlar, öğrencilerin denetim odağı düzeylerine sosyal beceri eğitiminin olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.