Finansal Risklerden Korunma Amaçlı Türev Ürün Kullanımı


Creative Commons License

SEVİM U., KARSLIOĞLU İ.

22. Finans Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.491-500

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.491-500
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

In an increasingly competitive environment, the low profit margins of the enterprises necessitate various measures. The increase in import-export transactions with globalization has increased the use of foreign currency in today's trade transections. Especially changeable future interest rate that depends maturity and exchange rate changes require that the entities secure themselves by increasing the use of derivative instruments. In this regard this study aims that to disclose the use of derivative products in order to protect businesses from risk and sectoral evaluations in terms of the use of derivative products in Turkey. For this purpose, the financial tables and footnotes of the 385 registered companies in the Borsa Istanbul (BİST) were examined. As a result of the work it’s revealed that use of the derivative is not very common for hedging and preferably the use of derivatives in low concentrations in Turkey in terms of the sectors and the businesses.

Artan rekabet ortamında işletmelerin kar marjlarının düşük olması çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte ithalat-ihracat işlemlerinin artması, günümüz ticaretlerinde yabancı paranın kullanımını artırmıştır. Yapılan işlemlerde özellikle kur değişiklikleri ve vadeye bağlı değişebilir gelecek dönem faiz oranları işletmelerin türev ürün kullanımını artırarak kendilerini güvence altına almalarını gerektirmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, Türkiye açısından işletmelerin riskten korunmak amacıyla türev ürün kullanım durumlarının ortaya koyulması ve türev ürün kullanımı bakımından sektörel değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı 385 adet işletmenin mali tabloları ve dipnotları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de hem sektörler hem de işletmeler bazında riskten korunma açısından türev araç kullanımının çok yaygın olmadığı ve düşük oranlarda tercih edildiği ortaya koyulmuştur.