Öğrenci Hemşirelerin Halk Sağlığı Hemşireliği Stajında Toplum Sağlığını Koruma, Geliştirme ve İyileştirmeye Yönelik Yaptıkları Uygulamalar


KARADENİZ H. , NURAL N. , TAMER E., GÜLHAN GÜNER S. , ÇAKMAK S.

1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 Ekim 2017