Chemical Changes in Historical Wooden Structures in Rize-Fırtına Valley


Gezer E. D., Aydoğan Selçuk B.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.5, pp.829-832, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Studies conducted to determine the factors that cause damage in historical wooden
buildings in our country are quite limited. Rize-Fırtına Valley, with a climate index higher than
65, is one of the regions with the highest rainfall in our country. The risk of decay in historical
wooden buildings in this region due to the high climate index is quite high. As a result of this
situation, the resistance properties of wood are negatively affected. Within the scope of the
research, samples were taken from wooden mansions which are at least 150 years old in the
region. Cellulose, lignin, and hemicellulose contents were determined in order to detect chemical
changes occurring in the chemical structures of the wood samples. Thanks to the obtained results
from this study, intervention/restoration methods may be suggested for the protection and
sustainability of wooden materials in historical buildings

Ülkemizde tarihi ahşap binalardaki zarar yapan etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan
çalışmalar oldukça sınırlıdır. İklim indeksi 65’ten yüksek olan Rize
-Fırtına Vadisi ülkemizde en
fazla yağış alan bölgelerden biridir. İklim indeksi yüksek olan bu böl
gede bulunan tarihi ahşap
yapılardaki çürüme riski yüksektir. Bu durumun bir sonucu olarak ahşabın direnç özellikleri

olumsuz etkilenmektedir. Bu bulgudan hareketle ülkemizin doğa ve kültür turizmi açısından

popüler destinasyonlarından biri olan ve bu vadi
de bulunan Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde farklı
yükseltilerdeki çeşitli tarihi yapılar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında söz

konusu bölgede bulunan en az 150 yıllık ahşap konaklardan örnekler alınmıştır. Örnekler

üzerinde meydana gelen k
imyasal değişimleri tespit etmek amacıyla selüloz, lignin ve
hemiselüloz tayini yapılmıştır. Bu değişimlerin yapılardaki elemanların taşıyıcı özellikleri

üzerindeki etkisine bakılmıştır. Bu sonuçlar ışığında tarihi yapılardaki ahşap malzemenin

korunması ve
sürdürülebilirliği noktasında müdahale yöntemleri önerilebilecektir.