Kadıkalesi (Bodrum-Muğla) monzonitik sokulumunun petrografik ve jeokimyasal özellikleri: Batı Anadolu’da potasik magmatizmanın petrojenezi ve gelişimi


ARSLAN M. , KURT H., ASLAN Z.

Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, Türkiye, 23 - 25 Eylül 1998, ss.315-329

  • Basıldığı Şehir: Elazığ
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.315-329