THE EFFECT OF EMPATHY TRAINING GIVEN TO MIDWIVES ON MOTHERS’BIRTH PERCEPTIONS AND THEIR SATISFACTION WITH MIDWIVES


Creative Commons License

Aktaş S., Pasinlioğlu T., Yeşilçiçek Çalık K.

LIFE SCIENCES, 11(3), 1-10., vol.11, no.3, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: LIFE SCIENCES, 11(3), 1-10.
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECT OF EMPATHY TRAINING GIVEN TO MIDWIVES ON MOTHERS’ BIRTH PERCEPTIONS AND THEIR SATISFACTION WITH MIDWIVES
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effect of empathy training given to midwives on mothers’ birth perception and their satisfaction with midwives. The study’s type is experimental. The population was composed of mothers who gave vaginal delivery and the sample was composed of 222 mothers. A-32- hour empathy training with didactic lectures, creative drama and psychodrama techniques was given to midwives as an intervention. The data was collected in three phases with a questionnaire and were analyzed with percentage, Chi-square and variance analysis tests. The mother’s satisfaction with midwives was 36.5% in gave birth before midwives’ empathy training , 81.1% in right after midwives’ empathy training and 75.7% in eigth weeks later after midwives’ empathy training (p<0.05). The mothers’ perception that labor was “easy” were 8.1% in before midwives’ empathy training, 21.6% in right after midwives’ empathy training and 8 weeks later after midwives’ empathy training (p<0.05).
Keywords: Empathy Training, Labor Perception,
Mother’s Satisfaction, Midwives, Vaginal Delivery

EBELERE VERILEN EMPATİ EĞİTİMİNİN ANNELERİN DOĞUM ALGILARI VE EBE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
ÖZ
Bu araştırmanın amacı, ebelere verilen empati eğitiminin; annelerin doğum algıları ve ebe memnuniyeti üzerine etkisini incelemektir. Çalışma, deneysel özelliktedir. Araştırmanın örneklemini; ebe yardımıyla vajinal doğum yapan, 222 anne oluşturmaktadır. Çalışmada, girişim olarak ebelere; 32 saatlik didaktik anlatım, yaratıcı drama ve psikodrama teknikleri ile empati eğitimi verilmiştir. Veriler, üç aşamada, soru formuyla toplanmış; yüzdelik, Ki-Kare ve Varyans analizi testleriyle değerlendirilmiştir. Araştırmada, annelerin ebeden memnuniyet duyma oranları; ebelerin empati eğitimi öncesi doğuranlarda %36.5, empati eğitiminden hemen sonrası doğuranlarda %81.1 ve empati eğitiminden sekiz hafta sonrası doğuranlarda %75.7 olarak saptanmıştır (p<0.05). Annelerin doğumu “kolay” algılama oranları; ebelerin empati eğitimi öncesi doğuranlarda %8.1, empati eğitiminden hemen ve sekiz hafta sonrası doğuranlarda ise %21.6’dır (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Empati Eğitimi, Doğum Algısı,
Anne Memnuniyeti, Ebeler, Vajinal Doğum