Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler


ER B., ŞAHİN Y. E., MUTLU M.

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.31-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-54
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Entrepreneurship has reached a better position than before along with transition to growth based on innovation and R&D rather than import-orient growth. Much as entrepreneurship is stated as part of cultural growth, yet is stated to not progress enough in this direction. In this context, one of the biggest obstacles to development of entrepreneurship is the lack of financial resources and/or access restrictions financial resources. Alternative financing sources on the access point to financial resources are evaluated as a window of opportunity for the development of entrepreneurship. İn this context, both are enhanced the alternative current resources and be should available to entrepreneurs new alternative resources. In this study, traditional and alternative financial resources of entrepreneurship have been evaluated and given suggestions to make use of alternative financial resources effectively.

İthalata dayalı büyüme anlayışı yerine ar-ge ve inovasyona dayalı büyüme anlayışına geçiş ile birlikte girişimcilik öncesine göre daha önemsenir bir konuma ulaştı. Her ne kadar girişimcilik kültürel gelişimin bir parçası olarak ifade edilse de henüz bu yönde yeterli mesafe alınamadığı ifade edilmektedir. Girişimciliğin bu anlamda gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olarak ise finansal kaynakların yetersizliği ve/veya mevcut finansal kaynaklara erişim zorlukları öne çıkmaktadır. Finansman kaynaklarına erişim noktasında alternatif finansman kaynakları girişimciliğin gelişmesi açısından bir fırsat penceresi olarak değerlendirilebilir. Bu yönde hem mevcut alternatif kaynakların geliştirilmesi ve hem de yeni alternatif kaynakların girişimcilerin kullanımına sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada, girişimciliğin geleneksel ve alternatif finansal kaynakları değerlendirilerek, alternatif finansal kaynakların daha etkin kullandırılması yönünde öneriler sunulmuştur.