Türkiye Mobilya Endüstrisi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Yapısal İncelemesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri


MALKOÇOĞLU A., YAYLI K., YILDIRIM İ., ATASEVEN F.

Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, vol.14, pp.747-764, 2015 (Peer-Reviewed Journal)