Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri


Kaptan D., KAHRİMAN İ., KADER Ş.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)