Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri


ÖZKAYA A. K. , KAMASAK T., MUTLU M., DEMİR N., ŞAHİN S., ACAR ARSLAN E., ...More

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.33, no.2, pp.107-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)