Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri


ÖZKAYA A. K., KAMASAK T., MUTLU M., DEMİR N., ŞAHİN S., ACAR ARSLAN E., ...More

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.33, no.2, pp.107-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)