Yaşlı Bakımında Ortam Destekli Yaşam Teknolojilerinin Kullanımı: Geleneksel Derleme


Daştan B., Hintistan S.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.1005-1013, 2021 (Peer-Reviewed Journal)