Paliperidon Palmitat ve İkinci Kuşak Oral Antipsikotiklerin İlaç Uyumu Yan Etki ve Yaşam Kalitesi Açısından Karşılaştırılması


SAĞLAM AYKUT D. , CİVİL ARSLAN F.

52. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye