Intrascrotal Epidermoid Cyst


Creative Commons License

Arslan A., Çolak F., Kazaz İ. O., Karagüzel E.

Farabi Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-17, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Farabi Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.15-17
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

A 53-year-old male patient was admitted to our urology clinic with
a complaint of a growing mass in the scrotum. Physical
examination of the patient revealed a well-circumscribed mass of
approximately 6-7 cm in size, independent of the testicles. Serum
tumor markers as laboratory tests and scrotal ultrasonography and
scrotal magnetic resonance examinations as radiological imaging
were performed. Surgical excision was performed in the patient
who was found to have an extratesticular cystic mass. Pathology
result was reported as epidermoid cyst. Epidermoid scrotal cysts
are rare benign scrotal masses.

53 yaşında erkek hasta skrotumda büyüyen kitle şikayeti nedeniyle
üroloji polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik
muayenesinde skrotumda her iki testisten bağımsız yaklaşık 6-7 cm
boyutlarında düzgün sınırlı kitle saptandı. Laboratuvar tetkikleri
olarak serum tümör belirteçleri ve radyolojik görüntüleme olarak
skrotal ultrasonografi ve skrotal manyetik rezonans tetkikleri
yapıldı. Ekstratestiküler kistik bir kitle saptanan hastaya cerrahi
eksizyon yapıldı. Patoloji sonucu epidermoid kist olarak raporlandı.
Epidermoid skrotal kistler nadir görülen benign skrotal kitlelerdir