A NEW ROBUST WATERMARKING ALGORITHM FOR INTEGRITY OF THE MEDICAL IMAGES


ÜSTÜBİOĞLU A., ULUTAŞ G.

9. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2016, pp.98-102

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.98-102
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Easy and effective usage of the image processing
softwares used to modify digital images leads to study on
the verification methods of the medical images. Medical
Image Watermarking based on embedding the additional
data into the medical image has gained popularity. Most of
the medical image consists of two parts, ROI and RONI. In
this study, ROI is used to provide the integrity of the medical
image, RONI is used to hide patient information robustly. In
the literature, most of the methods support very small image
areas for ROI. In our method ROI can be %65 of whole image.
In addition, experimental results demonstrate higher PSNR
and Normalized Correlation (NC) values can be obtained
from our method.

 

Sayısal görüntüleri değiştirmek için kullanılan
görüntü işleme yazılımlarının kolay ve etkin kullanımı, tıbbi
görüntülerde doğrulama yöntemlerinin araştırılmasına neden
olmaktadır. Ek bilgilerin tıbbi görüntü içine yerleştirilmesine
dayalı bir yöntem olan Tıbbi Görüntü Damgalama,
doğrulama teknikleri arasında popülerlik kazanmıştır. Tıbbi
görüntülerin çoğu ROI (Region of Interest) ve RONI (Region
of Non-Interest) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Bu çalışmada tıbbi görüntünün bütünlüğünü sağlamak
için ROI bölgesi, hasta bilgilerinin dayanıklı bir biçimde
saklanması için RONI bölgesi kullanılmıştır. Literatürde yer
alan çalışmalar tıbbi görüntüdeki ROI bölgesinin çok küçük
bir bölge olmasını gerektirmektedir. Önerdiğimiz yöntem
ise ROI ‘nin tüm görüntüye oranının %65 ‘e kadar olmasına
izin vermektedir. Aynı zamanda deneysel sonuçlar, önerilen
yöntemde yüksek PSNR ve normalleştirilmiş korelasyon
değerlerinin üretildiğini göstermektedir.