el-Hatîb el-Bağdâdî ve Hadis İlmindeki Yeri


SARI N.

Ümmülkura Yayınevi, İstanbul, 2003

  • Basım Tarihi: 2003
  • Yayınevi: Ümmülkura Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

el-Hatîb el-Bağdâdî, İslam âleminin birçok ilim sahasında en parlak devrini yaşadığı hicrî 5. (milâdî 10.) asrın yetiştirdiği seçkin sîmalardan biridir. Daha çok Târîhu Bağdâd ’ı ile tanınan el-Hatîb, sayısı 100’e varan eserlerinde görüldüğü gibi çalışmalarının büyük bir kısmını hadis, hadis usûlü, hadis ricâli, hadis metinleri ve tarih sahalarında toplamıştır. Onun diğer eserlerinin de metod, muhteva ve orjinallik cihetlerinden ait oldukları mevzularda Târîhu Bağdâd kadar büyük bir kıymet ve ehemmiyete hâiz oldukları görülür. Mesela hadis öğrenim ve öğretimi sahasında el-Câmi’, hadis usûlü sahasında el-Kifâye, hadis ricâli sahasında el-Müttefik ve’l-Müfterik, fıkıh usûlü ve öğretim metodu sahalarında el-Fakîh ve’l-Mütefakkih gerçekten benzerleri çok az bulunan eserlerdir.