İdiyopatik Hirsutizm ve Tedavisi


EREM C., KOÇAK M.

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel Dergisi, vol.2, no.2, pp.90-96, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Idiopathic hirsutism (IH) is defined as hirsutism in conjunction with normal ovulatory function and normal serum androgen levels. The pathogenesis of IH is not still clear. Increased peripheral 5α-reductase enzyme activity and androgen receptor gene polymorphisms have been postulated to explain the pathogenesis of this disorder. It is diagnosed in women who have hirsutism, normal ovulatory function, and the normal levels of serum total or free testosterone. Hovewer, the presence of ovulatory dysfunction, elevated circulating serum ve testosterone, and other causes of androgen excess should be excluded for diagnosis of IH. The treatment of IH is most effective using combination therapy, including androgen supression, peripheral androgen blockade and cosmetic methods.

Ovulasyon gören bir kadında serum androjen düzeyleri normal iken hirsutizm varlığı idyopatik hirsutizm (İH) olarak adlandırılmaktadır. Hastalığın patogenezi halen açık değildir. Periferik 5?-redüktaz enzim aktivitesinde artma ve androjen reseptör gen polimorfizminin patogenezde rol oynadığı ileri sürülmüştür. İH tanısı, hirsutizm, normal ovulatuvar fonksiyon ve normal serum total ve serbest testosteron düzeyleri ile konmaktadır. Bununla birlikte, tanı için ovulatuvar disfonksiyon, yüksek serum testosteron varlığı ve androjen fazlalığının diğer nedenleri dışlanmalıdır. Tedavide en etkili yöntem, androjen supresyonu, periferik androjen blokajı ve kozmetik yöntemler dahil kombinasyon tedavilerinin kullanılmasıdır.