Geleneksel Mobilyanın İzlerini Fotoğraflardan Sürmek


Bekar İ.

Journal of Architectural Sciences and Applications, vol.6, no.2, pp.555-563, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kültürel değerlerimizin tariflenmesinde önemli bir parçayı oluşturan öğelerden biri olan geleneksel mobilyalar, bireysel kimliği belirtmenin yanında, üreten ve kullanan toplumun kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, etnik yapısına dayalı bilgiler de iletebilmektedir. Tüm bu özellikleri ile kültürel birikimi ve etkileşimini temsil eden katmanlardan oluşur. Kullanıcısının ona kattığı anlam ile hafızada yer edinen mobilyalar, sürekliliği sağlanmadığı sürece zamanla kullanıcısı ile ortadan kaybolur. Bu nedenle mobilyaların nesilden nesile aktarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması önemli bir konudur. Bu aşamada geçmişi anımsatan ve günümüze kadar ulaşamamış değerleri tanıyıp anlayabileceğimiz en etkili seçeneklerden biri fotoğraflardır. Çalışmada Trabzon Beşikdüzü ilçesinde seçilen kişilere ait fotoğraflar üzerine görüşmeler yapılmış ve kişilerin fotoğraflar üzerine kurdurduğu cümleler takip edilmiştir. Bu yolla fotoğraflardaki geleneksel mobilyaların kültürel ve anlamsal açıdan kişilerin hafızalarındaki yeri sorgulanmış ve fotoğrafların kültürel değerleri aktarmadaki yeri irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda sözlü kültür ve görsel kültürde geleneksel mobilyaların kültürel yaşantıdaki yerleri ve fotoğrafların bu etkileşimdeki önemi ortaya konmuştur.