KREDİ DERECELENDİRME NOTLARININ FİNANSAL PİYASALARA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR OLAY ANALİZİ (Yayınlanmak üzere kabul edildi)


Kurtaran A., Çiftçi A. T., Faedfar S., Aktaş Z.

The Journal of International Scientific Researches, vol.6, pp.1-16, 2021 (Peer-Reviewed Journal)